FAQ

Dům

Můžu s vámi bydlet?

V domě budou primárně bydlet členové a členky kolektivu. V současné době plánujeme rekonstrukci domu, po jejímž konci budeme vědět, zda zbývají volná místa pro případné nové členky a členy.

Proč jste si nekoupili každý svůj dům?

Jako jednotlivci bychom nesehnali hypotéku (a kdo by se k ní taky chtěl uvázat?). Zároveň bylo naším přáním bydlet komunitně, a nikoli každý sám. Navíc společné bydlení nás vyjde levněji než deset oddělených hypoték. A můžeme ušetřit i tím, že budeme hodně věcí sdílet. Ať už materiálních – nepotřebujeme každý svou pračku nebo sadu nářadí – nebo nemateriálních – třeba si pomůžeme s hlídáním dětí anebo s nákupy při nemoci. Dalším důvodem je, že kolektivní vlastnictví je sociálně spravedlivé a brání spekulacím. Je pro nás přijatelnější, když dům vlastní sociální družstvo a my jsme pouze nájemníci a nájemnice. Bydlení je právo a nemělo by být podmíněno tím, jestli člověk něco vlastní, nebo ne.

Proč tedy nebydlíte v nájmu, když dům nechcete vlastnit?

Nájemní bydlení je (nejen) v Praze jednak nejisté, málokdy dostanete smlouvu na dobu neurčitou, a jednak velmi drahé. Družstvo nebude náš dům pronajímat kvůli zisku. Proto bude možné nastavit ceny nájemného tak, aby byly snesitelnější než běžné tržní nájemné. Jednou z výhod takto spravovaných domů je zakonzervované nájemné. Když kolem stoupají ceny nájmů a hypoték, nájemníci si můžou být jistí, že jejich nájemné se nezvýší, a nemusí mít tak strach o svou existenci. Domy totiž neslouží výdělku majitele, ale vzájemnému prospěchu celé sítě a potenciálním budoucím projektům.

Jak moc bude vaše bydlení komunitní – co všechno budete mít společné?

Plánujeme mít velkou místnost pro společné akce, rádi budeme sdílet i věci, které nemusí mít nutně každý obytný prostor, například prádelnu, dílnu atp. Každá osoba ale rozhodne, co a jak chce sdílet. Některé chtějí mít samostatnou koupelnu, některým nevadí se o ni dělit s dalšími lidmi. Každý bude moct bydlet podle svého.

Kolektiv

Jak se k vám můžu přidat?

Máte-li zájem o téma komunitního dostupného bydlení, ozvěte se nám. Do kolektivu pochopitelně automaticky nebereme každou osobu, je nutné projít určitým schvalovacím procesem.

Fungujete jenom v Praze?

Kolektiv Sdílené domy vznikl v Praze. Tam se také nachází dům sociálního družstva První vlaštovky, našeho pilotního projektu. Objeví-li se podobný kolektiv i jinde v republice, rádi ho podpoříme a zapojíme do naší plánované sítě. Vytvoříme podpůrnou skupinu, která bude sdílet veškeré nabyté vědomosti ať už právní, finanční i další a bude poskytovat pomoc při řešení různých obtíží a konfliktů, se kterými se může skupina setkat, aby další kolektivy zbytečně neopakovaly tytéž chyby jako my. Celý projekt je iniciativou zdola, kterou si lidé vlastním úsilím mohou zajistit, aby bydlení nespolklo většinu jejich výdělku. Každý se může zapojit, našim cílem je razit cestu, po které to budou mít ostatní snazší. Záleží na Vaší iniciativě, jestli podpoříte myšlenku Sdílených domů, založíte vlastní sesterský dům a přispějete tím k finančně dostupnému a důstojnému bydlení v Česku. My Vám rádi pomůžeme.

Právní stránka

Proč jste sociální družstvo? A v čem spočívá vaše „sociálnost“?

Zaměřujeme se na osoby znevýhodněné v přístupu k bydlení (studující, mladé rodiny bez dostatečných příjmů, bez majetku a úspor, důchodci, zadlužené osoby, apod.) a osoby sociálně znevýhodněné (samoživitelky, rodiče v průběhu i po mateřské a rodičovské dovolené, dlouhodobě nezaměstnaní, příslušníci vyloučených komunit apod.).

Znamená to, že poskytujete sociální bydlení?

Nikoli. Našim cílem je komunitní bydlení pro členy našeho kolektivu. Sociální aspekt našeho projektu spočívá v zaměření na osoby znevýhodněné v přístupu k bydlení.

Proč nejste bytové družstvo, když se věnujete bydlení?

Formu bytového družstva jsme vyloučili, protože neumožňuje dodržet základní podmínku fungování naší sítě. V rámci bytového družstva se totiž mohou dědit a přeprodávat podíly v družstvu. Družstvo by tak mohlo ztratit kontrolu nad tím, kdo je jeho členem, a hrozilo by, že dojde ke změně stanov a spekulaci s domem. V bytovém družstvu taky nic nebrání tomu, aby družstevník byt pronajímal dál za vysoký nájem nebo byt po převodu do osobního vlastnictví se ziskem prodal. Zároveň tam každý byt má jeden hlas, zatímco u nás mají po jednom hlasu všichni členové.

A proč jste si vybrali zrovna formu družstva?

Navazujeme na dlouhou tradici, kterou u nás družstva mají (první družstvo na území dnešní České republiky vzniklo už v roce 1847, tj. tři roky po prvním družstvu vůbec). Zároveň je to právní forma, která umožňuje uvést do praxe naši představu a umožňuje naplnit principy, které jsme si vytyčili.

Síť

Mluvíte o plánované síti, kolik v ní je družstev?

Síď Sdílené domy aktuálně tvoří dvě družstva – První vlaštovka a Vzletný racek z Děčína. Založení sítě hausprojektů je ale spíše dlouhodobá záležitost. Sdílené domy si vzaly za příklad německou síť Mietshäusersyndikat, která vznikla na přelomu 80. a 90. let a v níž je v současnosti už přes 150 hausprojektů. My jsme teprve na začátku našeho snažení, doufáme však, že se brzo rozrosteme o další projekty. Třeba rakouská síť habiTAT, která vznikla teprve v roce 2014, kdy kolektiv koupil první dům v Linci, sdružuje už 7 projektů.

K čemu taková síť vlastně je?

Zastřešující organizace má podíl ve všech družstvech vlastnících jednotlivé domy (více viz právní struktura). Tím zajišťuje, aby družstvo nemohlo dům prodat nebo jej jinak komercionalizovat, třeba ho celý pronajmout jako Airbnb. Dům je tak natrvalo vyňat z realitního trhu a není s ním možné dále spekulovat. Síť má však také solidární funkci. Z každého nájmu jde malá část do společného solidárního fondu, z něhož se bude moct poskytovat finanční podpora budoucím projektům, jako třeba přímé půjčky novým kolektivům.

Jsme kolektiv, který by chtěl koupit dům a zapojit se do vaší sítě. Co pro to máme udělat?

Napište na e-mail info@sdilenedomy.cz. Ozveme se Vám a domluvíme se, jak Vám můžeme pomoct.

Podpora

Nemám peníze, ale rád*a bych vás podpořil*a. Je to možné?

Uvítáme jakoukoli pomoc. Určitě nám pomůže sdílení informací o našem projektu, hodí se i odborné znalosti, například právní, stavebnětechnické, ekonomické atp. Máte-li nějakou superschopnost (umíte dělat účetnictví, rozumíte projektování budov, umíte rekonstruovat koupelny?…), dejte nám vědět. Můžeme domluvit nějakou formu spolupráce.

Peníze mám, jak vás můžu podpořit finančně?

Finanční podpora je pro nás velmi důležitá. V současné době sháníme další prostředky na rekonstrukci domu družstva První vlaštovka. Máte-li menší či větší částku peněz, kterou nechcete nechat ležet v bance, poskytněte nám přímou půjčku. Úrok, který nabízíme, je lepší, než kdybyste měli peníze doma pod matrací nebo na běžném účtu v bance. Navíc podpoříte sympatický projekt.

Proč bych měl*a někomu přispívat na bydlení?

Našemu kolektivu nejde o to, získat nemovitost, která bude sloužit jedinci nebo úzké skupině lidí. Myšlenka má celospolečenský přesah a jejím cílem je zpřístupnit finančně dostupné bydlení co nejširšímu okruhu zájemkyň a zájemců.

V domě kromě bydlení plánujeme mít i veřejný prostor. Jeho podoba bude samozřejmě záviset na konkrétním objektu, chceme však pořádat různé přednášky, promítání nebo další akce. Budeme dávat prostor i kolektivům, které jsou blízké našemu pohledu na svět. Zároveň tím podpoříte myšlenku sítě hausprojektů. Když budeme mít svůj dům, budeme se moct více zaměřit na podporu kolektivů, které by se do sítě rády zapojily.

Finance

Jak chcete svůj projekt financovat?

Dům financujme ze tří zdrojů. Největší část financí nám půjčila německá nadace Umverteilen! Druhou část získáváme prostřednictvím přímých půjček, tedy půjček přímo od lidí. Třetím pilířem jsou úspory členek a členů kolektivu, které byly do projektu vloženy jako členské vklady.

Z čeho budete půjčky splácet?

Hlavním zdrojem splátek jsou v hausprojektu nájmy.